intake invulformulier

hoe gaan we te werk?

Omdat veel patiënten bij ons komen omdat ze reeds lang last hebben van bepaalde gezondheidsklachten vertrekken we in onze praktijk steeds van een uitgebreide vragenlijst. Het doel van deze vragenlijst is om een eerste zicht te krijgen op de verschillende klachten, de eerder gestelde diagnoses, de behandelingen uit het verleden, de voedingspatronen, de bewegingsgewoonten,…

invulformulier