intake invulformulier

Hoe gaan we te werk?

Omdat veel patiënten bij ons komen omdat ze reeds lang last hebben van bepaalde gezondheidsklachten vertrekken we in onze praktijk steeds van een uitgebreide vragenlijst. Het doel van deze vragenlijst is om een eerste zicht te krijgen op de verschillende klachten, de eerder gestelde diagnoses, de behandelingen uit het verleden, de voedingspatronen, de bewegingsgewoonten,…

Bij het invullen van de vragenlijst is het belangrijk te weten dat u hiermee akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door SAMEN GEZONDER voor patiëntenzorg op basis van artikel 9, 2e lid, h) en artikel 9, 3e lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan ons, via een verzoek op info@samengezonder.be altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen. Ook voor eventuele vragen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot info@samengezonder.be. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u  uitgebreid beschreven op onze website.