huisarts

behandelingen > huisarts

samen gezonder werkwijze

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen in de ruimste zin. Het is onze taak overzicht te houden van de totale gezondheidssituatie van onze patiënten. Deze taak vergt een brede medische kennis, vermits patiënten met alle mogelijke gezondheidsklachten bij ons komen. Wij hoeven niet op alle onderwerpen in de diepte te gaan, maar moeten vooral ook goed inschatten wanneer een patiënt doorverwezen moet worden naar een specialist of andere zorgverlener.

Daarnaast heeft de huisarts uiteraard een belangrijke preventieve taak, met bv. advies over leefstijl en voedingsgewoonten of met bv. begeleiding bij het stoppen met roken.

In onze benadering stellen we als huisarts de patiënt centraal, als een uniek individu, met een eigen context en specifieke noden en behoeften, rekening houdend met persoonlijke draagkracht. Onze adviezen of behandelingen zijn daarom niet uitsluitend gericht op het behandelen van symptomen of ziekten, maar ook op het versterken van de verdedigingsmechanismen van de mens tegen ziekte.