Nuttige info

Hoe kan ik betalen?

U kunt bij Dr. Hajji cash, met bancontact of via de payconiq-app op uw smartphone betalen. Indien u via overschrijving wenst te betalen, worden er 10 euro administratiekosten aangerekend.

Bij de andere therapeuten kan u cash of via de payconiq-app betalen.

Is er parkeergelegenheid?

Er is parkeergelegenheid op wandelafstand van de praktijk onder het Viaduct B401 of ondergronds in Parking Zebra, beide in de Gustaaf Callierlaan.

Wat breng ik mee naar de consultatie?

Sinds 2015 wordt de elektronische identiteitskaart gebruikt voor medische informatie-uitwisseling. Breng dus zeker uw e-id mee. Voor wie geen e-id heeft, zoals kinderen, kan er bij de mutualiteit een ISI+-kaart aangevraagd worden.

Wat indien u niet aanwezig kunt zijn op een afspraak?

Annuleren kan kosteloos tot 48 uur op voorhand. Bij laattijdige annulering wordt het volledige bedrag van een consult in rekening gebracht.

Annuleren kan uitsluitend via de link in de bevestigingsmail die u ontving na boeking in bovenstaande agenda’s. Boekingen worden niet telefonisch of via mail behandeld.

Wat met attesten en formulieren?

Tijdens de consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig en is door het RIZIV trouwens niet toegestaan.

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Voorschriften of attesten buiten de raadpleging of voor patiënten die niet op de raadpleging aanwezig zijn, kunnen niet afgeleverd worden.

Zorg er dus steeds voor dat je tijdig een afspraak maakt wanneer je voorschriften of attesten nodig hebt.

Tarieven

Dr. Amale Hajji is niet-geconventioneerd.