nuttige info

wat zijn de maatregelen tegen COVID-19?

Graag informeren wij u over de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 in de praktijk:
1. In geval van luchtwegklachten, toename van chronische luchtwegproblemen, koorts, gezinslid met klachten of recent contact van patiënt of gezinsleden met COVID-19 patiënt vragen wij u om niet naar de praktijk te komen om mogelijke besmetting van anderen te voorkomen. Annuleer tijdig via de annuleringslink in uw bevestigingsmail of telefonisch.
2. Kom alleen naar uw afspraak. Indien u toch wordt vergezeld, vragen wij dat de begeleider NIET in de wachtzaal plaats neemt. Het aantal stoelen in de wachtzaal is beperkt om voldoende afstand tussen de patiënten te garanderen.
3. Het dragen van een mondmasker in de praktijk is verplicht voor zowel patiënt als therapeut. Breng dus zeker uw mondmasker mee.
4. Het reinigen van de handen bij het binnenkomen is verplicht. Daarvoor is er een handgel beschikbaar op de balie.
5. Indien u voor een acupunctuurbehandeling komt, vragen wij u om zelf een grote en 2 kleine badhanddoeken mee te brengen. Draag hiervoor ook comfortabele kledij die niet te strak zit.
6. Het team draagt er zorg voor dat na elke behandeling de correcte handhygiene uitgevoerd wordt en dat materiaal en behandeltafel gereinigd worden.

hoe kan ik betalen?

U kunt bij Dr. Hajji cash, met bancontact of via de payconiq-app op uw smartphone betalen. Indien u via overschrijving wenst te betalen, worden er 10 euro administratiekosten aangerekend.

Bij de andere therapeuten kan u cash of via de payconiq-app betalen.

 

is er parkeergelegenheid?

Er is parkeergelegenheid voor de praktijk. 

 

wat breng ik mee naar de consultatie?

Sinds 2015 wordt de elektronische identiteitskaart gebruikt voor medische informatie-uitwisseling. Breng dus zeker uw e-id mee. Voor wie geen e-id heeft, zoals kinderen, kan er bij de mutualiteit een ISI+-kaart aangevraagd worden.

 

wat indien u niet aanwezig kunt zijn op een afspraak?

Annuleren kan kosteloos tot 48 uur op voorhand. Bij laattijdige annulering wordt het volledige bedrag van een consult in rekening gebracht.

Annuleren kan uitsluitend via de link in de bevestigingsmail die u ontving na boeking in bovenstaande agenda’s. Boekingen worden niet telefonisch of via mail behandeld.

 

wat met attesten en formulieren?

Tijdens de consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig en is door het RIZIV trouwens niet toegestaan.

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk en verantwoord is.

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.

Voorschriften of attesten buiten de raadpleging of voor patiënten die niet op de raadpleging aanwezig zijn, kunnen niet afgeleverd worden.

Zorg er dus steeds voor dat je tijdig een afspraak maakt wanneer je voorschriften of attesten nodig hebt.

 

tarieven

Dr. Amale Hajji is niet-geconventioneerd.