Onze werkwijze

In onze praktijk SAMEN GEZONDER bieden wij verschillende therapieën aan, waarbij we steeds de passende therapie of therapieën kiezen voor elke individuele patiënt.

Hoe gaan we te werk?

Veel mensen gaan er van uit dat een ziekte eenduidig is en bepaalde klachten specifiek gelinkt zijn aan bepaalde diagnoses. In werkelijkheid kunnen dezelfde klachten bij uiteenlopende ziektebeelden horen. Daarom wordt in de geneeskunde een “differentiaaldiagnose” gemaakt, waarbij verschillende mogelijke diagnoses in het oog gehouden worden.

Anderzijds komt het vaak voor dat een patiënt meer dan één aandoening heeft. Dit heet in de wetenschap “comorbiditeit”. Het is voor een arts een risico om te snel een eenduidige diagnose te stellen en de behandeling eenzijdig op die mogelijke diagnose te richten.

Stap 1

de vragenlijst

Omdat veel patiënten bij ons komen omdat ze reeds lang last hebben van bepaalde gezondheidsklachten vertrekken we in onze praktijk steeds van een uitgebreide vragenlijst. Het doel van deze vragenlijst is om een eerste zicht te krijgen op de verschillende klachten, de eerder gestelde diagnoses, de behandelingen uit het verleden, de voedingspatronen, de bewegingsgewoonten,…

Stap 2

het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt uw gezondheid in kaart gebracht. Dit gebeurt o.a. door in detail met een arts of een verpleegkundige de vragenlijst te overlopen. Zo zorgen we ervoor dat we alle benodigde informatie hebben. Soms wordt er na het intakegesprek ook al een bloedafname gedaan in functie van bepaalde labo-onderzoeken.

Stap 3

de labo-onderzoeken

Op basis van het intake-gesprek en de vragenlijst laten we diverse labo-onderzoeken uitvoeren. Dit kunnen zowel klassieke bloedtesten (rode en witte bloedcellen, nierfunctie, levertesten, cholesterol,…) zijn als meer specifieke onderzoeken van bloed, urine, stoelgang of speeksel. Deze onderzoeken gebeuren in eerste instantie om bepaalde ziektes zoals bijvoorbeeld kanker of hart- en bloedvataandoeningen uit te sluiten.
Daarnaast zoeken we met deze onderzoeken naar vitamine- of mineralentekorten, voedingsintoleranties of indicaties van ziekten die niet via een klassieke bloedtest terug te vinden zijn.

Stap 4

het tweede consult

Op basis van het intakegesprek, de vragenlijst en de labo-onderzoeken werken wij een behandeling op maat uit, die bij een tweede consult besproken wordt met de behandelende arts of therapeut.

Stap 5

de behandeling

Belangrijk om weten is dat de voorgestelde behandeling wordt opgestart door het volledige team van SAMEN GEZONDER. U kan dus ook door één van de andere teamleden behandeld worden in functie van uw specifieke noden.

Indien nodig sturen we patiënten door naar artsen-specialisten in de buurt van uw woonplaats of naar gespecialiseerde therapeuten (voedingsadvies, osteopathie, psycholoog,…).

Stap 1

de vragenlijst

Omdat veel patiënten bij ons komen omdat ze reeds lang last hebben van bepaalde gezondheidsklachten vertrekken we in onze praktijk steeds van een uitgebreide vragenlijst. Het doel van deze vragenlijst is om een eerste zicht te krijgen op de verschillende klachten, de eerder gestelde diagnoses, de behandelingen uit het verleden, de voedingspatronen, de bewegingsgewoonten,…

Tijdens het intakegesprek wordt uw gezondheid in kaart gebracht. Dit gebeurt o.a. door in detail met een arts of een verpleegkundige de vragenlijst te overlopen. Zo zorgen we ervoor dat we alle benodigde informatie hebben. Soms wordt er na het intakegesprek ook al een bloedafname gedaan in functie van bepaalde labo-onderzoeken.

Stap 2

het intakegesprek

Stap 3

de labo-onderzoeken

Op basis van het intake-gesprek en de vragenlijst laten we diverse labo-onderzoeken uitvoeren. Dit kunnen zowel klassieke bloedtesten (rode en witte bloedcellen, nierfunctie, levertesten, cholesterol,…) zijn als meer specifieke onderzoeken van bloed, urine, stoelgang of speeksel. Deze onderzoeken gebeuren in eerste instantie om bepaalde ziektes zoals bijvoorbeeld kanker of hart- en bloedvataandoeningen uit te sluiten.
Daarnaast zoeken we met deze onderzoeken naar vitamine- of mineralentekorten, voedingsintoleranties of indicaties van ziekten die niet via een klassieke bloedtest terug te vinden zijn.

Op basis van het intakegesprek, de vragenlijst en de labo-onderzoeken werken wij een behandeling op maat uit, die bij een tweede consult besproken wordt met de behandelende arts of therapeut.

Stap 4

het tweede consult

Stap 5

de behandeling

Belangrijk om weten is dat de voorgestelde behandeling wordt opgestart door het volledige team van SAMEN GEZONDER. U kan dus ook door één van de andere teamleden behandeld worden in functie van uw specifieke noden.

Indien nodig sturen we patiënten door naar artsen-specialisten in de buurt van uw woonplaats of naar gespecialiseerde therapeuten (voedingsadvies, osteopathie, psycholoog,…).